top of page
Hillcrest Pharmacy

Extended Day Supply Medications

All these Medications can be shipped to your door for these prices!

90 Day Quantity

$25

180 Quantity

$37

360 Day Quantity

$70

Find Your Prescription

Acyclovir 200mg/400mg

Alendronate  35mg

Alfuzosin 10mg

Allopurinol 100mg/300mg

Amiodarone 200mg

Amitriptyline 10mg

Amlodipine 5mg/10mg

Anastrozole 1mg

Atenolol 25mg/50mg/100mg

Atorvastatin 10mg/20mg/40mg

Benazepril 5mg/10mg/20mg/40mg

Benztropine 0.5mg/1mg/2mg

Bisoprolol/HCTZ 2,5 / 6.25mg / 5 / 6.25mg / 10 / 2.25mg

Bupropion SR 100mg/150mg

Buspirone 5mg/10mg/15mg

Carbidopa/Levodopa 10 / 100mg  25 / 100 mg

Carvedilol 3.125mg/6.25mg/12.5mg/25mg

Cetrizine 5mg/10mg

Chlordiazepoxide 10mg/25mg

Citalopram HBR 10mg/20mg/40mg

Clonidine HCL 0.1mg/0.2mg/0.3mg

Clopidogrel 75mg

Dexamethasone 0.5mg/0.75mg/1.5mg/4mg

Diclofenac Sod Ec 75mg

Dicyclomine 10mg/20mg

Diltizem 30mg

Divalproex EC 125mg/250mg

Donepezil 5mg/10mg

Dutasteride 0.5mg

Enalapril - HCTZ 5-12.5mg/ 10-25mg

Escitalopram 5mg/10mg/20mg

Estradiol 0.5mg/1mg/2mg

Famotidine 20mg/40mg

Finasteride 5mg

Fluoxetine 10mg/20mg

Fluoxetine Capsule 40mg

Fluphenazine 1mg

Fosinopril 40mg

Fosinopril Sodium 10mg/20mg

Furosemide 20mg/40mg/80mg

Gemfibrozil 600mg

Glimepiride 1mg/2mg/4mg

Glipizide Er 5mg

Glipizide 5mg/10mg

Glyburide 1.25mg/2.5mg/5mg

Glyburide MCR 3mg

Glyburide / Metformin 1.25 / 250 mg  2.5 / 500 mg 5 / 500 mg

Glyburide Micro 1.5mg

Guanfacine 1mg

Hydralazine 10mg/25mg/50mg/100mg

Hydrochlorothiazide 12.5mg/25mg/50mg

Hydroxyzine HC 10mg

Hydroxyzine HCL 25mg/50mg

Hydroxyzine Pam 25mg/50mg

Ibuprofen 400mg/600mg/800mg

Imipramine 10mg/25mg

Indomethacin 25mg/50/mg

Irbesartan 300mg

Isosorbide Mono 30mg

Lamotrigine 25mg/100mg/200mg

Levetiracetam 250mg/500mg

Lisinopril 2.5mg/5mg/10mg/20mg/30mg/40mg

Lisinopril/HCTZ 10 / 12.5 mg /  20 / 12.5 mg / 20 / 25 mg

Lithium Carbonate 150mg/300mg/600mg

Lithium ER 300mg

Loratadine 10mg

Losartan 25mg/50mg/100mg

Losartan/HCTZ 50-12.5mg / 100-25mg

Lovastatin 10mg/20mg/40mg

Medroxyprogesterone 5mg/10mg

Megestrol 20mg

Meloxicam 7.5mg/ 15/mg

Memantine 10mg

Metformin 500mg/850mg/1000mg

Metformin ER 500mg/750mg

Methimazole 5mg/10mg

Methyldopa 250mg

Metoclopramide HCL 5mg/10mg

Metoprolol 25mg/50mg/100mg

Minoxidil 2.5 mg

Mirtazapine 15mg/30mg

Montelukast 5mg/10mg

Montelukast Chewable 4mg

Naproxen 250mg/375mg/500mg

Nortriptyline 10mg/25/mg/50mg

Olanzapine 2.5mg/5mg/10mg

Omeprazole 20mg/40mg

Oxcarbazapine 300mg

Pantoprazole 20mg/40/mg

Paroxetine HCL 10mg/20mg/30mg/40mg

Phendimetrazine 35mg

Pioglitazone 15mg/30mg

Pot Chloride 10 meq

Pramipexole 0.125mg/0.25mg/0.5mg/0.75mg/1mg/1.5mg

Pravastatine 20mg/40mg

Prednisone 10mg

Primidone 50mg/250mg

Prochlorperazine 10mg

Promethazine 25mg

Propranolol 10mg

Quetiapine 25mg/50mg/100mg/300mg/400mg

Quinapril 5mg/10mg/20mg/40mg/

Ramipril 2.5mg/5mg/10mg

Ranitidine 150mg/300mg

Risperidone 0.25mg/0.5mg/1mg/2mg/3mg/4mg

Ropinirole 0.25mg/0.5mg/1mg/2mg/3mg/4mg

Rosuvastatin 10mg

Sertraline 25mg/50mg/100mg

Simvastatin 5mg/10mg/20mg/40mg80mg

Sotalol 80mg/120mg

Spironolactone 25mg/50mg

Sulindac 150mg

Tamsulosin 0.4mg

Terazosin 1mg/2mg/5mg/10mg

Terbinafine 250mg

Topiramate 25mg/50mg/100mg/200mg

Torsemide 20mg

Trazodone 50mg/100mg/150mg

Triam/HCTZ Tab 37.5-25mg

Triam/HCTZ Capsule 37.5-25mg

Triam/HCTZ 75-50mg

Trihexyphenidyl 2mg/5mg

Valproic Acid 250mg

Valsartan 40mg/80mg/160mg

Valsartan/HCTZ 160-25mg

Venlafaxine 25mg/50mg/75mg/100mg

Venlafaxine XR 37.5mg/75mg/150mg

Verapamil 40mg/80mg/120mg

Verapamil SA 180mg/240mg

Vitamin D 50.000IU

Warfarin 1mg/2mg/2.5mg/3mg/4mg/5mg/6mg/7.5mg/10mg

Zonisamide 25mg/50mg/100mg

Order Your Refill

arrow&v

Thank you, we will contact you soon.

bottom of page